Wednesday, April 12, 2006

More Research for Consumer Benefits

AGRI-INFO/APRIL 12, 2006


TITLE: MORE RESEARCH FOR CONSUMER BENEFITS

ALAM BA NINYO NA MERONG MGA NAKALINYA NA MGA PANANALIKSIK PARA SA KAPAKINABANGAN NG ATING MGA CONSUMER HINDI LAMANG DITO SA PILIPINAS SA KUNDI SA BUONG MUNDO?

KABILANG NA RITO ANG LALU PANG PANANALIKSIK SA SOY BEANS, KUNG SAAN ANG DUPONT AY PATULOY ANG PAG-AARAL SA HAKBANG NA MAPASARAP PA ANG LASA NG SOY PROTEIN NA GINAGAMIT SA PROTEIN BARS AT IBA PANG PRODUKTO.

GUMAGAWA DIN NG PANANALIKSIK ANG DUPONT AT MONSANTO PARA MAPATAAS PA ANG TAGLAY NA OMEGA 3 FATTY ACID NG SOYBEAN, ITO AY SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAGAY NG GENE NG ALGAE SA NATURANG URI NG BEANS.

HIWALAY DING PANANALIKSIK ANG GINAGAWA NG DUPONT PARA MAGING DIGESTIBLE AT MASUSTANSIYA ANG SORGHUM NA SIYANG STAPLE FOOD SA BANSANG AFRICA, NGUNIT NAHIHIRAPAN SILANG ITO AY MA-DIGEST.

ISA PANG GENETIC ENGINEERING ANG GINAGAWA PARA HINDI PAGMULAN NG SAKIT NA ALLERGY ANG SOY BEANS, WHEAT, PEANUT AT IBA PANG TANIM.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home