Wednesday, May 17, 2006

EU develops robot-like insects

European Union scientists say they've succeeded in controlling cockroaches by using insbots -- insect-like mobile robots slightly larger than a thumbnail.
And that success, said the Paris-based researchers, hints at a future in which we can interact and communicate with many different kinds of animals.

Developed under the European Commission's Future and Emerging Technologies initiative, the insbots are fitted with motors, wheels, rechargeable battery, computer processors, a light-sensing camera and an array of infrared proximity sensors.

When dropped into a small experimental area with a maze of curved walls, the robots move, turn, stop and navigate by avoiding the walls, obstacles or each other. When placed with cockroaches, the robots quickly adapt their behavior by mimicking the animals' movements. Coated with pheromones taken from roaches, the infiltrator robots even fool the insects into thinking they are real creatures.

The autonomous insbots call on specially developed algorithms to react to signals and responses from individual insects. That, say the scientists, results in a chain action or reaction between the artificial and natural agents -- a two-way interaction that is unique and very promising for sciences such as biology and robotics.


************************************************************************************

AGRI-INFO/MAY 17, 2006TITLE: EU DEVELOPS ROBOT-LIKE INSECTS


ALAM BA NINYO NA NAKAGAWA NG INSEKTONG ROBOT ANG MGA SIYENTISTA?

ITO AY MAKATUTULONG LABAN SA PAGSAWATA SA MGA MAPAMINSALANG INSEKTO NA HINDI NA KAILANGANG GUMAMIT NG NAKALALASONG KEMIKAL.

AYON SA EUROPEAN UNION SCIENTISTS ANG INSEKTONG ROBOT NA ITO AY TINAGURIANG INSBOTS – INSECT LIKE MOBILE ROBOTS NA BAHAGYANG MAS MALAKI NG KONTI SA KUKO NG ATING HINLALAKI.

ANG GANITONG DEVELOPMENT, AYON SA MGA EKSPERTO AY ISA RING PARAAN PARA MAGKAROON NG PAGKAKATAON ANG TAO NA MAKIPAG-KOMUNIKASYON SA MGA INSEKTO.

NAISAKATUPARAN NG EUROPEAN COMMISSION’S FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES ANG INSBOTS NA ITO NA MERONG MALILIIT NA MOTORS, MGA GULONG, RECHARGEABLE BATTERY, COMPUTER PROCESSORS, LIGHT-SENSING CAMERA AT ARRAY NG INFRARED PROXIMITY SENSORS.

KAPAG ITO AY IBINABA SA ISANG MALIIT NA LUGAR, MAY KAKAYANAN NITONG KUMILOS NG PARANG ISANG INSEKTO, MABILIS UMIKOT, TITIGIL AT MAY KAKAYANANG MAG-NAVIGATE MAG-ISA NANG HINDI NABABANGGA SA ANUMANG BAGAY O KAYA AY SA MGA INSEKTO.

KAPAG NAILAGAY ITO KASAMA ANG MGA INSEKTO TULAD NG IPIS, NAKUKUHA NITO AGAD ANG BEHAVIOR NG INSEKTO SA PAMAMAGITAN NG PAG-KOPYA SA KILOS AT PAG-UUGALI NG MGA ITO.

TAGLAY ANG PHEROMONE BILANG ATTRACTANT, NAGAGAWANG ILIGAW NG INFILTRATOR ROBOT NA ITO ANG MGA INSEKTO HANGGANG SA MALAGAY SA BITAG.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home