Wednesday, May 10, 2006

Protecting Rice Field From Rats

AGRI-INFO/MAY 10, 2006


TITLE: PROTECTING RICE FIELD FROM RATS


ALAM BA NINYO NA AABOT SA 60% ANG PINSALANG DULOT NG MGA DAGA KUNG HINDI MAKOKONTROL ANG MGA ITO. MAHIRAP SUGPUIN ANG MGA DAGA DAHIL MABILIS ANG KANILANG PAGDAMI LALO NA SA LUGAR KUNG SAAN MARAMING PAGKAIN. ANG ISANG INAHIN HALIMBAWA AY PWEDENG MANGANAK NG 1,270 SA ISANG TAON. BUKOD DITO, UMAABOT SA ANIM NA BUWAN HANGGANG ISANG TAON ANG HABA NG KANILANG BUHAY AT MAPANIRA ANG MGA ITO SA LAHAT NG YUGTO NG PALAY.

UPANG MASUGPO ANG MGA ITO, KAILANGAN ANG SAMA-SAMANG PAGKILOS NG MGA MAGSASAKA. PAGTULUNGANG HUKAYIN AT TUBIGAN ANG LUNGGA NG MGA DAGA. BAWASAN O PALIITIN ANG LAPAD NG PILAPIL UPANG HINDI ITO PAMAHAYAN NG MGA DAGA. PANATILIHIN DIN ANG KALINISAN NG MGA PILAPIL, KANAL AT PALIGID NG BUKID UPANG WALANG MAPAGTATAGUAN ANG MGA ITO.

ANG PANGHUHULI SA MGA DAGA AY NANGANGAILANGAN NG MALAWAKAN AT TULUY-TULOY NA PAGSASAGAWA UPANG TULUYANG MAIWASAN ANG PINSALANG DULOT NG MGA ITO. MAAARI RING MAGTAYO NG TRAP BARRIER SYSTEM O TBS SA MGA MAGKAKALAPIT NA BUKID. BAKURAN LAMANG ANG PALAYAN NG PLASTIK NA MAY TAAS NA 24.5 PULGADA AT IBAON ANG LAYLAYAN NITO SA LUPA. ANG BAKOD AY DAPAT MAY LAYONG ISANG METRO MULA SA PILAPIL. BUTASAN ANG PLASTIK SA MGA SULOK NA PWEDENG PASUKAN NG DAGA AT LAGYAN NG BITAG ANG BAWAT BUTAS. APAT O HIGIT PANG BITAG ANG KAILANGANG ILAGAY. KOLEKTAHIN ARAW-ARAW ANG MGA MAHUHULING DAGA PARA LAGING MALINIS ANG BITAG.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL DITO, SUMULAT O MAKIPAG-UGNAYAN SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 221. MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. ITYPE ANG REG PANGALAN/EDAD/HOME ADDRESS/EMAIL ADDRESS KUNG MERON AT ANG KATANUNGAN UPANG MAKAPAGREGISTER AT ISEND SA 0920-911-1398.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home