Tuesday, May 16, 2006

Right Time and Method of Harvesting

AGRI-INFO/MAY 16, 2006TITLE: RIGHT TIME AND METHOD OF HARVESTING

AYON SA MGA MANANALIKSIK SA PHILRICE, ANG TAMANG PANAHON NG PAG-AANI AY ISANG PARAAN UPANG MAGING MAGANDA ANG KALIDAD NG BIGAS. ANG MAAGA O HULING PAG-AANI AY PAREHONG HINDI MAGANDA ANG MAIDUDULOT SA BIGAS NA MAAANI. MAPUPULBOS ANG MGA BUTIL KUNG MAAGA ANG PAG-AANI AT MASOSOBRAHAN NAMAN NG TUYO AT MADUDUROG ANG MGA ITO KUNG HULI NA ANG PAG-AANI.

ANIHIN ANG PALAY KUNG 80 HANGGANG 85% NG MGA BUTIL SA UHAY AY HINOG NA. MAAARI RIN ITONG MALAMAN SA PAMAMAGITAN NG PAGHATI SA UHAY SA LIMANG BAHAGI. KUNG ANG MGA BUTIL SA APAT NA BAHAGI MULA SA ITAAS NG UHAY AY MALINAW ANG KULAY AT MATIGAS, MAAARI NA ITONG ANIHIN.


NAKABABAWAS DIN SA KITA ANG MALING PARAAN NG PAG-ANI KUNG KAYA’T MAHALAGANG MALAMAN ANG MGA ITO. IGSIHAN LAMANG ANG PUTOL SA UHAY KUNG DE-MAKINANG PANGIIK ANG GAGAMITIN AT HABAAN NAMAN KUNG HAMPASAN.

SUBALIT BAGO MAG-ANI ALALAHANIN ANG MGA DAPAT GAWIN TULAD NG PAGPAPATUYO SA BUKID. MAS MABILIS AT MAS MADALI ANG PAG-AANI KUNG TUYO ANG BUKID LALO NA KUNG GAGAMIT NG MAKINA.

GAYUNDIN, MAGING MAS MAGANDA ANG KALIDAD NG PALAY. MAIIWASAN DIN ANG PAGKABASA NG MGA BUTIL O MATAAS NA HALUMIGMIG NA SIYANG NAKAKASIRA SA PALAY KUNG TUYO ANG BUKID BAGO UMANI. PATUYUIN ANG BUKID 10 HANGGANG 14 NA ARAW BAGO MAG-ANI.

KAILANGAN DING MAY SAPAT NA BILANG NG TAONG MAG-AANI UPANG MAANI ANG MGA BUTIL SA TAKDANG ARAW. IWASANG IWANAN SA BUKID ANG PALAY NANG MAHIGIT SA ISANG ARAW UPANG DI MASOBRAHAN ANG PAGKATUYO NG NASA IBABAW NG BUNTON.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL DITO, SUMANGGUNI SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 308 O 310.

PARA SA MGA SMART SUBSCRIBERS, MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. I-TYPE ANG PALAYINFORICETANONG AT I-SEND SA 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home