Thursday, May 11, 2006

Studying Nutrient Deficiency in Rice

AGRI-INFO/MAY 11, 2006


TITLE: PROTECTING RICE FROM NUTRIENT DEFICIENCY

ALAM MO BA KUNG ANONG SUSTANSIYA ANG KULANG SA IYONG PALAY? MINSAN, NAGKAKAPAREHO ANG MGA SINTOMAS SA KAKULANGAN NG SUSTANSIYA SA PALAY. ITO ANG NAGIGING DAHILAN KUNG BAKIT HINDI NATUTUGUNAN NG HUSTO ANG MGA KAKULANGANG ITO.

NGAYON, MAY MGA SINTOMAS NANG TINUKOY ANG MGA EKSPERTO NA PWEDENG GAWING BASEHAN UPANG MALAMAN ANG KULANG NA SUTANSIYA NG HALAMAN.
KADALASAN, NAGIGING BANSOT AT KAKAUNTI O MAHINANG MAGSUWI ANG PALAY KUNG KULANG SA MGA PANGUNAHING SUSTANSIYA TULAD NG NITROHENO, POSPORO AT POTASYO ANG HALAMAN.

NGUNIT BUKOD DITO, MAY MGA IBA PANG SINTOMAS NA MAHALAGANG MALAMAN UPANG MATUKOY NG MABUTI ANG KULANG NA SUSTANSIYA. HALIMBAWA, ANG KAKULANGAN SA NITROHENO AY NAGDUDULOT DIN NG MALILIIT, PAYAT, TUWID AT NANINILAW-NILAW HANGGANG MAMULA-MULA O KULAY KALAWANG NA DAHON. ANG MGA NAUNANG DAHON DIN AY NAGKUKULAY DAYAMI AT NAMAMATAY.

KUNG KULANG SA POSPORO, ANG MGA DAHON AY MALILIIT, PAYAT AT TUWID SUBALIT NAGIGING MATINGKAD ANG PAGKABERDE. ANG MGA MURANG DAHON AY MUKHANG NORMAL PERO ANG MATATANDA O LUMANG DAHON AY NAGKUKULAY KAPE AT NAMAMATAY. MALIBAN DITO, TUWID ANG UHAY NG MGA PALAY NA KULANG SA SUSTANSIYANG ITO.

KULANG SA POTASYO ANG PALAY KUNG ANG MGA DAHON SA IBABANG BAHAGI NITO AY KULAY MURANG BERDE PAGKATAPOS AY NANINILAW AT NAGIGING KULAY KAPE. ANG PANINILAW AY MULA SA IBABA NG DAHON PAITAAS. MALIBAN DITO ANG MGA DAHON SA IBABANG BAHAGI AY NABABALI AT NAGKAKAROON NG DILAW NA GUHIT SA MGA UGAT NITO O KAYA’Y NAGKUKULAY-KAPE ANG IBA’T-IBANG BAHAGI NG DAHON.

KUNG ANG PUNO AT GITNANG BAHAGI NG MURANG DAHON AY NANINILAW SAMANTALANG ANG MGA LUMANG DAHON AY KULAY KALAWANG, ANG HALAMAN AY KULANG SA ZINC. HINDI RIN PANTAY-PANTAY ANG PAGLAKI NG PALAY KUNG KULANG SA SUSTANSIYANG ITO.

ANG MGA PALAY SA MATATAAS NA BAHAGI NG BUKID AY MAS MAGANDA ANG TUBO KAYSA SA MGA NASA MABABANG LUGAR. SA KABILANG DAKO KUNG ANG MGA BAGONG DAHON AY MALILIIT AT NANINILAW, IPINAPAHIWATIG NITO NA KULANG SA SULFUR ANG PALAY.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL SA DITO, SUMULAT O MAKIPAG-UGNAYAN SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 402. MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. I-TYPE LAMANG ANG PALAYABONOTANONG AT I-SEND SA 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home