Wednesday, June 14, 2006

Halting Black Raspberry Decline

A new virus associated with black raspberry decline has been identified by Agricultural Research Service scientists in Oregon, the nation's primary producer of black raspberries.

According to research leader and plant pathologist Robert Martin, with the ARS Horticultural Crops Research Unit at Corvallis, Ore., decline is generally a symptom of a virus complex. However, plants infected with the newly identified black raspberry decline-associated virus (BRDaV) will show symptoms even if the plant has no other diseases.

Black raspberries are a delicious source of ellagic acid, vitamin C, antioxidants, anthocyanins and other important nutrients. In affected plants, BRDaV causes yellow, puckered and spotted leaves, yield reduction and cane dieback--the gradual death of shoots, branches and roots, from the tip inward.

Decline shortens a plant's life expectancy from several decades to three to four years, with severe economic repercussions. Identifying BRDaV as a cause of decline is an important step towards controlling the disease.

Martin and his colleagues have obtained genetic information on 17 berry viruses, including BRDaV.The team learned that BRDaV hitches a ride on the raspberry aphid Amphorophora agathonica. In fact, spread rates appear to be directly related to aphid numbers. This suggests that controlling the aphid population could slow the disease's proliferation.

The Corvallis researchers also learned that BRDaV can infect other commercial and native Rubus berry plants--such as blackberry and raspberry--without triggering symptoms, making isolation from other commercial berry plantings an important part of any disease-control strategy.

************************************************************************************

AGRI-INFO/JUNE 14, 2006TITLE: HALTING BLACK RASPBERRY DECLINE


ALAM BA NINYO NA NATUKLASAN NG MGA AGRI-EXPERT ANG BAGONG VIRUS NA SINASABING SIYA ANG DAHILAN NG PAGBAGSAK NG PRODUKSIYON NG PRUTAS NA BLACK RASPBERRY?

AYON KAY RESEARCH LEADER AT PLANT PATHOLOGIST ROBERT MARTIN NG ARS HORTICULTURAL CROPS RESEARCH UNIT, ANG MGA TANIM NA INFECTED NG BAGONG NATUKOY NA BLACK RASPBERRY DECLINE-ASSOCIATED VIRUS (BRDAV)AY NAGPAPAKITA NG SINTOMAS KAHIT NA ANG TANIM AY WALANG IBA PANG SAKIT.

ANG BLACK RASPBERRIES AY DELICIOUS SOURCE NG ELLAGIC ACID, VITAMIN C, ANTIOXIDANTS, ANTHOCYANINS AT IBA PANG MAHAHALAGANG SUSTANSIYA.

NGUNIT KAPAG NAAPEKTUHAN NG BRDAV, NAGIGING MATINDI ANG EPEKTO NITO SA TANIM NA KARANIWAN AY NAKAKAAPEKTO SA MGA DAHON NITO, KABAWASAN SA ANI AT TULUYANG PAGKASIRA NG MGA BAHAGI NG TANIM TULAD NG KANYANG MGA TANGKAY, MGA SANGA, AT UGAT.

DAHIL SA VIRUS NA ITO AY UMIIGSI ANG LIFE EXPECTANCY NG TANIM MULA SA ILANG DEKADA AY MAGIGING TATLO HANGGANG APAT NA TAON NA LAMANG.

ANG PAGKAKATUKLAS SA BRDAV BILANG PANGUNAHING DAHILAN NG DECLINE NG BLACK RASP BERRY AY ISANG MAHALAGANG HAKBANG PARA TULUYAN NANG MAKONTROL ANG ATING MGA SAKIT SA TANIM.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home