Monday, July 10, 2006

Jatropha as Biodiesel Product

While many may be cursing the ever spiraling cost of fuel and energy, the Bureau of Plant Industry is in the thick of knowing which place in the country has the most Jatropha and also where in the country could be found the most of seeds in a Jatropha fruit.

Jatropha curcas is a bio diesel and BPI has already collected trees coming from different regions in the country.

The living fence, as some farmers call it, is also medicinal. Rural folks use the leaves in curing rheumatism ? placing the warm leaves on top of the aching body parts.

Tales have it that during World War II in some areas of the country and in absence of lighting material?s, the fruits of tuba tuba, its other name, is strung long enough at their choice. The last fruit in string is prick and alighted.

The next fruit sets afire automatically when heated, so the light is continuous. This is still being done in remote areas in the country.


************************************************************************************

AGRI-INFO/JULY 10, 2006TITLE: JATROPHA AS BIODIESEL PRODUCT


ALAM BA NINYO NA ISA SA PARAAN NA NAKITA NG MGA EKSPERTO PARA SA MATAAS NA PRESYO NG PETROLYO AY ANG PAGGAMIT NG MGA BIO-BASED FUELS TULAD NA LAMANG NG PETROLYO MULA SA TANIM NA JATROPHA?

ANG JATROPHA CURCAS AY ISANG BIO-DIESEL AT ANG BUREAU OF PLANT INDUSTRY AY NAKA-KOLEKTA NA NG MGA TANIM NITO MULA SA IBAT-IBANG REHIYON NG BANSA.

ITINUTURING DIN ITONG LIVING FENCE O BUHAY NA BAKOD AT ISA RIN ITONG MEDICINAL TREE DAHIL SA GINAGAMIT ITO NG MGA KABABAYAN NATIN PANLABAN SA SAKIT NA RHEUMATISM, SA PAMAMAGITAN NG PAGLALAGAY NG PINAINIT NA DAHON NITO SA BAHAGI NG KATAWAN NA MERONG PANANAKIT.

NOONG PANAHON NG IKAWALANG DIGMAANG PANDAIGDIG, GINAMIT DIN ITO BILANG ILAW SA KADILIMAN NG GABI, KUNG SAAN ANG MGA BUNGA NG TUBA TUBA AY PINAGDUDUGTUNG DUGTONG HANGGANG SA HUMABA.

KAPAG NASILABAN NA ANG UNANG BUNGA NITO AY OTOMATIKO NANG MASISINDIHANG MGA SUUSNOD NA BUNGA NA MAGTUTULUY TULOY HANGGANG SA MAUBOS ANG INILAGAY NA MAGKAKARUGTONG NA BUNGA NITO.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home