Wednesday, July 26, 2006

Where To Put Up The Right Seedbed

AGRI-INFO/JULY 26, 2006TITLE: WHERE TO PUT UP THE RIGHT SEEDBED

ANG PAGPILI SA TAMANG PUNLAAN AY ISANG MAHALAGANG BAGAY NA DAPAT ISAALANG-ALANG BAGO MAGPUNLA. ISA DITO AY ANG LUGAR KUNG SAAN MAGPUPUNLA. ITO AY DAPAT MALAPIT SA DALUYAN NG TUBIG UPANG MAPADALI ANG PAGPASOK AT PAGLABAS NG TUBIG.

IWASANG MAGPUNLA SA LUGAR NA MALILIM O DI GAANONG NAAARAWAN UPANG MAGING MALUSOG ANG MGA PUNLA. KAILANGAN NG MGA PUNLA ANG SIKAT NG ARAW UPANG MAGING MALUSOG ANG MGA ITO.

IWASANG MAGPUNLA SA LUGAR NA MALAPIT SA ILAW. ANG MGA INSEKTO AY NAAAKIT SA ILAW KAYA KUNG MALAPIT DITO ANG PUNLAAN MAAARI ITONG PUNTAHAN AT SIRAIN NG MGA INSEKTO.

ANG PUNLAAN AY DAPAT DING MAPROTEKTAHAN LABAN SA KUHOL, DAGA AT IBA PANG MAPAMINSALANG HAYOP.

PARA SA ISANG EKTARYANG TANIMAN, PUMILI NG PINITAK NA DI BABABA ANG SUKAT SA 500 METRO KUWADRADO UPANG MAGKASYA ANG 400 METRO KUWADRADONG KAMANG PUNLAAN. ANG GANITONG SUKAT AY KINAKAILANGAN UPANG HINDI MAGPATUNG-PATONG ANG MGA BUTIL NA NAGIGING SANHI NG HINDI MAGANDANG PAGTUBO NG HALAMAN.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL DITO, SUMANGGUNI SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 513 O 212. PARA SA MGA SMART SUBSCRIBERS, MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. I-TYPE ANG PALAYINFORICETANONG AT I-SEND SA 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home