Saturday, August 05, 2006

Asian Countries Progress Rice Production

AGRI-INFO/AUGUST 5, 2006TITLE: ASIAN COUNTRIES PROGRESS RICE PRODUCTION


ALAM BA NINYO NA NAITALA NG MGA BANSA SA ASIA ANG MASUSING MGA HAKBANG PARA MAPAGANDA PA ANG PRODUKSIYON NG BIGAS.

ITO ANG MISMONG INIULAT NG INTERNATIONAL RICE RESEARCH INSTITUTE (IRRI) BATAY SA GINaWANG PAG-AARAL SA PERFORMANCE NG MGA BANSA SA ASYA SA NAKALIPAS NA APAT NA DEKADA NG PAGTATANIM AT PAG-AANI NG PALAY.

ANG GANITONG MAGANDANG ANIHAN NG PALAY SA ASYA AY RESULTA NG PAGTATANIM NG MAS PINAGANDA BANG URI NG PALAY.

BAGAMAN, MAGANDA ANG RESULTA SA PANGKALAHATAN HINDI NAMAN PARE-PAREHO ANG PRODUKSIYON SA IBAT-IBANG BANSA SA ASYA.

LALU NA SA MGA BANSANG ANG PRODUKSIYON NG PALAY AY BASE LAMANG SA SAHOD ULAN.

KABILANG SA MGA NASA ILALIM NG RAINFED ECOSYSTEM AY ANG MATATAAS NA LUGAR, MEDIUM AT DEEPLY FLOODED MONSOON DEPENDENT LOWLAND AT ANG SALT AFFECTED COASTAL AREAS.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home