Wednesday, August 16, 2006

Preparing the Land for Planting

AGRI-INFO/AUGUST 16, 2006TITLE: PREPARING THE PLANTATION

Pagkatapos pumili ng tamang punlaan, ihanda ito ng mabuti para mas maganda ang tubo ng mga punla. Una, patubigan ito bago araruhin upang tumubo ang mga buto ng damo at mabulok.
Suyurin ng ilang beses ang lupa upang magputik. Gumawa ng 400 metro kuwadradong kamang punlaan para sa isang ektarya. Maaaring gumawa ng 10 kamang may sukat na 2m x 20m o di kaya’y 20 kamang may sukat na 1m x 20m.

Lagyan ng organikong pataba ang ibabaw ng kamang punlaan at patagin. Ito ay upang maging buhaghag ang lupa. Sa ganitong paraan, mas madaling bunutin ang mga punla at hindi madaling maputol ang mga ugat nito.

Huwag ihalo ang patabang hindi gaanong nabulok. Mas mataas ang temperatura ng patabang di gaanong nabulok at maaaring patayin nito ang halaman.

Hindi dapat lumubog sa tubig ang punlaan upang hindi mahaluan ng ibang butil galing sa katabing punlaan at hindi mabulok ang mga ipinunlang butil.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, sumangguni sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice, Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija sa telepono bilang (044) 456-0285 loc 513 o 212. Para sa mga SMART subscribers, maaari ring itext ang inyong mga katanungan sa Farmers’ call center. I-type ang PALAYINFORICEtanong at i-send sa 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home