Friday, August 04, 2006

Technique In Storing Palay

AGRI-INFO/AUGUST 4, 2006TITLE: TECHNIQUE IN STORING PALAY

MALAKI ANG KATUNGKULAN NG PAG-IIMBAK SA TULUY-TULOY NA SUPLAY NG BIGAS LALONG LALO NA SA PANAHON NG KALAMIDAD. SUBALIT KAILANGANG TAMA ANG PAMAMARAAN NG PAG-IIMBAK UPANG MAPAPANATILING MAGANDA ANG KALIDAD NG PALAY HABANG ITO AY NAKAIMBAK.

SA PAG-IIMBAK, SIGURADUHING MALINIS AT LIGTAS SA MGA PESTE TULAD NG KULISAP, IBON AT DAGA ANG IMBAKAN O BODEGA. MAAARING MASIRA ANG BIGAS KUNG HINDI MAIWASAN ANG MGA ITO. DAPAT DING NAKAIIKOT NANG MAAYOS ANG HANGIN SA LOOB NITO UPANG DI MAIPON ANG SOBRANG INIT NG HANGIN. ANG SOBRANG INIT ANG NAGIGING DAHILAN UPANG MAGPAWIS ANG KAPALIGIRAN NA NAKAAAPEKTO SA INIMBAK SA BUTIL. MAGLAGAY NG BENTILADOR SA LOOB KUNG KINAKAILANGAN UPANG MAKAIKOT ANG HANGIN.

LINGGUHANG INSPEKSIYONIN ANG BODEGA UPANG MABANTAYAN ANG PAGKALAT NG MGA PESTE. MAGLAGAY NG BITAG SA DAGA O RAT TRAP UPANG MAIWASAN ANG PANANALANTA NG DAGA SA MGA BIGAS.

PAGHIWA-HIWALAYIN ANG MAGKAKAIBANG VARAYTI SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG IBA-IBANG KULAY NG SAKO SA BAWAT VARAYTI. PAGSAMA-SAMAHIN SA ISANG LUGAR ANG MGA SAKONG MAGKAKAKULAY.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON TUNGKOL DITO, SUMANGGUNI SA PHILIPPINE RICE RESEARCH INSTITUTE O PHILRICE, MALIGAYA, SCIENCE CITY OF MUÑOZ, NUEVA ECIJA SA TELEPONO BILANG (044) 456-0285 LOC 517. PARA SA MGA SMART SUBSCRIBERS, MAAARI RING ITEXT ANG INYONG MGA KATANUNGAN SA FARMERS’ CALL CENTER. I-TYPE ANG PALAYINFORICETANONG AT I-SEND SA 7007423.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home