Monday, September 25, 2006

7 BAmboo Varieties for Food

AGRI-INFO/SEPTEMBER 25, 2006


TITLE: 7 BAMBOO VARIETIES AS FOOD

ALAM BA NINYO NA ANG LABONG NG PITONG URI LAMANG NG KAWAYAN ANG TALAGANG NAPATUNAYAN LAMANG NA MAAARING KAININ?

BATAY SA PANANALIKSIK NA GINAWA NG INSTITUTE OF PLANT BREEDING AT INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY NG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, LOS BANOS, LAGUNA, ANG MGA URING ITO NG KAWAYAN AY ANG MGA SUMUSUNOD:

KABILANG NA RITO ANG KAWAYANG TINIK (BAMBUSA BLUMEANA); KAWAYANG KILING (BAMBUSA VULGARIS); BOLO (GIGANTOCHLOA LEVIS); KAYALI (GIGANTOCHLOA ATTER); PATONG (DENDROCALAMUS ASPER); BAYOG (BAMBUSA MERRILLIANA) AT LAAK (BAMBUSA PHILLIPPINENSIS).

AYON PA SA ATING MGA EKSPERTO, ANG LABONG NG MGA KAWAYAN KAPAG PATULOY NA NAPANGANGALAGAAN, AY MAAARING MAGSILBING PANGHALILI SA PAGKAIN AT LIGTAS NA MAPAGKUKUNAN NITO KAPAG MAY KAKULANGAN.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home