Tuesday, September 19, 2006

Protect Rice From "Palay Lalake Disease"

Ang sakit na bakanae o ang tinatawag na ‘palay lalake’ ay isa sa pinakaunang sakit ng palay. Una itong naitala sa Japan noong 1828. Binibigyan pansin ng PhilRice ang pagpigil sa paglaganap ng sakit na ito pagkatapos maobserbahan ulit sa varayting PSB Rc82.

Ang nasabing sakit ay huling nakita sa Pilipinas noong 1980’s ngunit hindi ito nabigyang pansin dahil madali itong nasugpo sa pamamagitan ng benomyl, isang kemikal na ginagamit bilang seed treatment.

Ang paggamit ng mga magsasaka sa varayting PSB Rc82 na may mahinang resistensiya laban sa sakit na ito, ay maaring maging dahilan ng pagkalat ng bakanae at maging malaking problema ng mga magsasaka pagdating ng panahon.

Ilan sa mga karaniwang sintomas ng bakanae ay ang sobrang paghaba ng halaman sa inaasahang laki nito, naninilaw na mga dahon, at mga mamuti-muting mycelia o ang nagsasangang ugat ng amag sa katawan ng halaman. Ang sakit na ito ay sanhi ng isang amag na tinatawag na Gibberella fujikuroi na maaring umatake sa murang edad ng palay hanggang sa pagsusuwi.

Gumamit ng certified na binhi upang makaiwas sa sakit na ito. Huwag gumamit ng mga binhing ipinunla sa punlaang tinamaan ng sakit na ito. Higit sa lahat gumamit ng varayting malakas ang resistensiya laban sa sakit na bakanae.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol dito, sumangguni sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice, Maligaya, Science City of Muñoz, Nueva Ecija sa telepono bilang (044) 456-0285 loc 227 o 402.

Para sa mga SMART subscribers, maaari ring itext ang inyong mga katanungan sa Farmers’ call center. I-type ang PALAY(space)PESTE(space)tanong at i-send sa 7007423.


************************************************************************************

AGRI-INFO/SEPTEMBER 19, 2006TITLE: PROTECT RICE FROM “PALAY-LALAKE” DISEASE


ALAM BA NINYO KUNG ANO ITONG TINATAWAG NA BAKANAE O “PALAY-LALAKE”?

NABATID NA UNA ITONG NATUKLASAN SA BANSANG JAPAN NOONG 1828 NA SINISIKAP NAMAN NGAYON NG MGA RICE EXPERT NA WAG UMATAKE SA PANAHONG ITO.

GUMAGAWA NG MGA HAKBANG ANG PHILRICE PARA PIGILIN ANG PAGLAGANAP NG SAKIT NA PALAY LALAKE PAGKATAPOS NA MA-OBSERBAHAN ITO SA RICE VARIETY PSB RC82.

HULING NAKITA SA PILIPINAS ANG SAKIT NA ITO NG PALAY NOONG DEKADA 80 NGUNIT HINDI ITO NABIGYANG PANSIN DAHIL MADALI ITONG NASUGPO SA PAMAMAGITAN NG KEMIKAL, BENOMYL NA GINAGAMIT BILANG SEED TREATMENT.

ANG PAGGAMIT NG MGA MAGSASAKA SA VARIETY PSB RC82 NA MAY MAHINANG RESISTENSIYA LABAN SA SAKIT NA ITO AY MAAARING MAGING DAHILAN NG PAGKALAT NG BAKANE AT MAGING MALAKING PROBLEMA NG MGA MAGSASAKA SA PAGDATING NG PANAHON.

ANG MGA SINTOMAS NG BAKANE O PALAY LALAKE AY ANG SOBRANG PAGBAHA NG HALAMAN SA INAASAHANG LAKI NITO, PANINILAW NG MGA DAHON, AT MGA MAMUTI-MUTING MYCELIA O ANG NAGSASANGANG UGAT NG AMAG SA KATAWAN NG HALAMAN.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home