Wednesday, September 27, 2006

Tips on Preserving the Freshness of Cassava

AGRI-INFO/SEPTEMBER 27, 2006


TITLE: TIP ON PRESERVING THE FRESHNESS OF CASSAVA


ALAM BA NINYO NA MAIIWASAN ANG MADALING PAGKABULOK NG MGA SARIWANG LAMANG-UGAT NG KAMOTENG KAHOY AT ANG PAGKALUGI KAPAG ANG MGA LAMANG UGAT AY KINUDKOD AT TINUYO AGAD PAGKA-ANI.

ANG KINUDKOD AT TINUYONG LAMANG-UGAT NG KAMOTENG KAHOY AY GINAGAMIT NA PANGHALILI SA SARIWANG LAMANG-UGAT NA KAILANGAN SA PAGGAWA NG MGA PRODUKTONG PAGKAIN TULAD NG CASSAVA CAKES AT CASSAVA ROLLS.

ANG PAGPOPROSESO NG PAGTUTUYO NG MGA SARIWANG LAMANG-UGAT AY KINAPAPALOOBAN NG SUMUSUNOD NA MGA PANGUNAHING GAWAIN: ANG PAGBABALAT/ PAGBABAWAS, PAGHUHUGAS, PAGKAKAYOD, PAGKAKATAS NG LAMANG-TUBIG, PAGPUPULBOS, PAGTUTUYO AT PAGPAPAKETE.

ANG PAGBABALAT, PAGHUHUGAS AT PAGPAPAKETE NG TUYONG KINAYOD NA LAMANG-UGAT AY GINAWA SA MANUAL NA PARAAN.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home