Wednesday, October 11, 2006

Spider Lynx Controls Fruitfly

AGRI-INFO/OCTOBER 11, 2006TITLE: SPIDER LYNX CONTROLS FRUITFLY


ALAM BA NINYO NA NATUKLASAN NG MGA AGRI-EXPERT NA ANG SPIDER LYNX AY KAYANG KONTROLIN ANG ORIENTAL FRUITFLY?

ANG ORIENTAL FRUITFLY AY ISANG URI NG PESTENG PRUTAS-LANGAW NA NANGANGANLONG SA IBAT-IBANG URI NG HALAMAN.

MAHIRAP ITONG SUGPUIN SA PAMAMAGITAN NG ISANG URI LANG NG PAMATAY-INSEKTO, KAYA MAINAM NA GAMITIN ANG SAMA-SAMANG SISTEMA SA PAGKONTROL NITO.

ANG SPIDER LYNX NA KILALA SA PANGALANG OXYOPES LINEATIPES, AY NATUKLASANG EPEKTIBONG MANINILA AT MABUTI SA PAGKONTROL NG POPULASYON NG PRUTAS-LANGAW.

ANG GAGAMBANG ITO AY HALOS NANINIRAHAN SA MADADAMONG LUGAR SA PALIBOT NG MGA PUNUNGKAHOY AT HINAHANAP ANG MGA PRUTAS-LANGAW NA SUMUSULPOT O LUMALABAS SA PUPA O UOD NA TULOG.

BATAY SA GINAWANG PAG-AARAL NG DEPARTMENT OF AGRICULTURE SA BANGKOK, THAILAND, MAGAGAMI ANG LYNX LABAN SA PRUTAS-LANGAW SA TANIMAN NG MANGGA, SUHA AT DALANDAN.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home